ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ

  1. Визначення та терміни

 

  1. Загальні положення

2.1. Організатор здійснює організацію та просування Програми лояльності на території України. Організатор не є фінансовою установою та не надає жодних кредитних, дебетових чи інших фінансових послуг, не видає кредитних, дебетових чи платіжних карток будь-якого виду. У зв’язку з наявністю Картки в Учасника виникають відносини з Банком, який здійснив емісію Картки, а не з Організатором.

2.2.. Ці Правила визначають умови участі у Програмі і вимоги до її Учасників та інших сторін. Учасник погоджується регулярно, не менше ніж 1 (один) раз на 7 днів перевіряти на Вебсайті чи були внесені зміни до Правил. Дані Правила можуть бути змінені Організатором в односторонньому порядку у будь-який час без попереднього повідомлення Учасника. Зміни можуть стосуватися Правил, кількості Бонусів, які необхідні для Винагороди, терміну дії Бонусів, умови та порядок нарахування, списання та анулювання Бонусів та інше. Інформація про зміни буде розміщена Організатором на Вебсайті. Оновлена версія Правил набуває чинності через 7 календарних днів після розміщення відповідної інформації на Вебсайті. Учасник має право відмовитись від участі в Програмі лояльності  у випадку, якщо він не погоджується з внесеними змінами до Правил. Для цього йому необхідно письмово повідомити про це Організатора упродовж 7 (семи) календарних днів від дати оприлюднення оновленої версії Правил на Вебсайті. Якщо Учасник не повідомить Організатора про відмову від участі в Програмі, це означатиме, що Учасник погоджується зі зміненими Правилами та продовжує брати участь у Програмі. У випадку відмови Учасника, його участь у Програмі припиняється на наступний робочий день з моменту отримання відповідного повідомлення Організатором. Зміни правил Партнерів Програми, перелік Винагород, які доступні для обміну, або кількість Бонусів, які Учасник може обміняти на певні Винагороди, не вважається зміною Правил Програми. Реалізація Організатором свого права передати частково або повністю свої права та обов’язки, передбачені цими Правилами, іншій особі також не вважатиметься зміною Правил Програми, про яку йдеться у цьому пункті 2.2 і треті особи можуть бути залучені Організатором з метою реалізації Програми.

2.3. Організатор Програми здійснює збір та обробку персональних даних Учасника на Вебсайті Програми. Зареєструвавшись у Програмі, Учасник погоджується на зазначену обробку своїх персональних даних, що полягає у будь-якій дії чи сукупності дій, вчинених в інформаційній системі Програми, що пов'язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням, поширенням і видаленням відомостей про фізичну особу відповідно до процедур, передбачених Політикою конфіденційності.

2.4. Організатор при передачі Винагороди Учаснику виступає податковим агентом у розумінні ПКУ, утримує і перераховує до бюджету податки і збори в порядку, передбаченому законодавством України, що регулює оподаткування подарунка. Організатор не несе відповідальність за сплату Учасником податків, не пов'язаних з передачею Винагороди Організатором. Кожен Учасник самостійно несе відповідальність за свій сукупний дохід.

2.5. Організатор має право припинити Програму лояльності або будь-яку її частину в будь-який час шляхом розміщення повідомлення на Вебсайті за 7 календарних днів до запланованої дати припинення. Після закінчення цього терміну, обмін Бонусів на Винагороди стане неможливим та усі Бонуси, що залишаться в Обліковому записі, буде анульовано.

  1. Умови участі у Програмі

3.1 Учасником Програми лояльності може бути фізична особа, яка  виконує наступні умови:

3.2. Детальнішу інформацію про участь певної Картки у Програмі можна отримати безпосередньо в Банку.

3.2.1. Реєстрація у Програмі лояльності здійснюється на Вебсайті шляхом створення Облікового запису Учасника (Кабінету), ідентифікатором якого є номер мобільного телефону Учасника, прив’язаний до його картки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі - «Ідентифікатор»).

3.2.2. Зареєструвавшись для участі в Програмі та підтвердивши свої реєстраційні дані, Учасник надає свою згоду виконувати Правила програми та Політику конфіденційності, та зобов'язується самостійно стежити за наявністю чи відсутністю змін до Правил та Політики конфіденційності.

3.2.3. Учасник має змогу ознайомитись з діючою версію Правил та Політикою конфіденційності на Вебсайті Програми.

3.3. До участі в Програмі допускаються громадяни України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Учасник Програми має право зареєструвати лише один Обліковий запис. Юридична особа та жодна фізична особа за її дорученням не може бути учасником Програми.

3.4. Обліковий запис Учасника Програми лояльності містить детальну інформацію про Бонуси, що були нараховані, списані, анульовані , а також відомості про баланс Бонусів Учасника та надає можливість Учасникам здійснювати обмін Бонусів на Винагороди.

3.5. Якщо будь-яка особа не дотримується Правил та Політики конфіденційності, Організатор має право їй відмовити в участі у Програмі.

3.6. У випадку виникнення підозри щодо шахрайських дій або підозрілої поведінки Учасника, Організатор має право тимчасово заблокувати його Обліковий запис та призупинити участь в Програмі лояльності.

3.7. Організатор може припинити участь Учасника у Програмі лояльності у наступних випадках:

3.8. Наслідком припинення участі у Програмі є анулювання усіх нарахованих Учаснику Бонусів.

  1. Права та обов’язки Учасника

4.1. Здійснивши реєстрацію у Програмі відповідно до цих Правил, Учасник має право користуватись Вебсайтом, отримувати нараховані Бонуси, обмінювати Бонуси на Винагороди.

4.2. Учасникові надається доступ до інформації про нараховані, анульовані та списані бонуси з Облікового запису. Він може будь-коли перевірити залишок бонусів на балансі у своєму Обліковому записі (Кабінеті).

4.3. Учасник самостійно вирішує, чи отримувати новини, інформаційні та/або рекламні повідомлення Програми, про що зазначає під час реєстрації у Програмі, або у будь-який час протягом участі в Програмі.

4.4. Учасник самостійно і своєчасно інформує Організатора про зміну своїх контактних даних, які потрібні для надання інформації про Програму та отримання Винагород.

4.5. Інші Картки можуть бути додані до Облікового запису шляхом передачі Банком відповідних даних Організатору, з метою спільного накопичення бонусів на одному Обліковому записі. Власником таких Карток може бути тільки сам Учасник. До одного Облікового запису можна додати не більше 5 Карток. При припиненні участі Картки у Програмі (закінчення терміну дії, блокування, видалення), накопичені по такій Картці Бонуси залишаються на Обліковому записі, до якого була прикріплена Картка.

4.6. Учасник має право припинити участь у Програмі у будь-який момент упродовж строку дії Програми, надіславши відповідне письмове (також електронне) повідомлення Організатору.

  1. Порядок нарахування Бонусів

5.1. Банк та Організатор самостійно на власний розсуд визначають умови та порядок нарахування Бонусів. Бонуси нараховуються при здійсненні Учасником Розрахункових операцій за допомогою Картки, що зареєстрована до участі в Програмі.

5.2. Бонуси нараховуються після реєстрації Картки в програмі та розраховуються за наступною формулою:

• 1 бонус зараховується за кожні 10 грн за операції, які визначені Банком до нарахування Бонусів.

5.3. Учаснику додатково можуть бути нараховані такі типи бонусів:

5.3.1. Вітальний бонус:

які надаються за реєстрацію Учасником першої Картки в Програмі в залежності від типа Картки.

5.3.2. Святковий бонус:

які одноразово нараховуються Учаснику до Дня народження, за умови що Учасник є активним в Програмі (заходив в Обліковий запис не менше одного разу за попередній місяць). Якщо в Учасника зареєстровано в Програмі декілька Карток, нарахування Бонусів здійснюється в сумі, яка відповідає Картці найвищого типу.

5.3.3. Додаткові види Бонусів, які можуть нараховуватись у випадках, визначених Організатором або Банком.

5.4. В окремо визначених ситуаціях, зокрема під час рекламних кампаній, спеціальних акцій і пропозицій від Організатора, Банку чи Партнерів Програми, може відбуватись нарахування додаткових Бонусів відповідно до правил нарахування додаткових Бонусів, які повідомляються окремо на Вебсайті та застосовуються разом з умовами таких рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій.

5.5. Нараховані Бонуси мають термін дії 36 місяців з дня їх нарахування.

5.6. Бонуси не нараховуються за здійснення Учасником Розрахункових операцій у наступних категоріях торгово-сервісних підприємств:

МСС

Назва  категорії торгово-сервісного підприємства

Опис

1

4829

Грошові перекази

Операція, при якій кошти доставляються або стають доступними людині в місці, відмінному від місця, де проводиться переказ грошей. Ці операції включають безособові операції, наприклад, що просуваються Інтернетом.

2

6012

Фінансові установи - торгівля та послуги

Для торгових покупок або послуг, що надаються фінансовими інститутами. Подібні покупки або послуги можуть включати чеки та інші фінансові товари, товари для просування, позики, оплати за довідки (послуги-поради). Для безпеки оплати послуг маклерських транзакцій, або інших подібних витрат використовують МСС 6211. Для готівкової видачі в банкоматах використовують МСС 6011.

3

7995
9754

Азартні ігри, Собачі гонки, Державна лотерея

Розміщення ставок, купівля квитка лотереї, комерційні ігри при польоті, або покупці жетонів (фішок) або інших інструментів замість готівки, товарів, або послуг, що стосуються азартних ігор, установ типу казино, іподромів, карткових будинків, авіаліній, і т.д.

4

6010
6011

Фінансові інститути - зняття готівки вручну чи автоматично

Грошові виплати в банкоматах, що належать, орендованих, контрольованих або спонсорованих банками, заощадженнями та позиками, заощадженнями та кредитними спілками.

5


6529
6530

Фінансові установи Remote Stored Value Load-Member, Remote Stored Value Load

Може бути використаний як внутрішній код якоїсь організації.

6

6050
6051

Фінансові установи - квазі-кеш
Не-фінансові інститути - іноземна валюта, грошові перекази (що не передаються), дорожні чеки, квазі-кеш

Купівля грошових чеків, іноземної валюти, грошових замовлень, або використання платіжних карток для відкриття депозитного рахунку в нефінансових інститутах або фінансових установах. Будь-яка комісія, що стягується за покупки таких квазі-кеш інструментів (майже готівки) і включається в загальну суму транзакцій.

7

6211

Цінні папери - Брокери / Дилери

Оплати, що стягуються торговими точками, які продають, купують цінні папери, акції, облігації, товари та загальні фонди.

8

6532
6533

Платіжна операція - фінансова установа
Платіжна операція – продавець

Переказ коштів з карт MasterCard на рахунок MasterCard. Внутрішні платежі в Бразилії за допомогою купона («CARNE») в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну.

9

6534
6536
6537
6538

Грошовий переказ - фінансова установа, грошові перекази MasterCard MoneySend - всередині країни, між країнами і грошові перекази MasterCard MoneySend Funding

Платіжні операції MoneySend всередині країн та між країнами.
Транзакції MoneySend Funding, в яких власник карти використовує карту MasterCard для фінансування транзакції MoneySend Payment Transaction.

10

6540

Нефінансові установи - Stored Value Card Purchase / Load

Цей MCC використовується для початкової покупки та/або будь-якого подальшого перезавантаження карт зі збереженою цінністю (включаючи картки Visa Prepaid), що відбуваються в нефінансових установах.

11

9311

Податкові платежі

Місцеві, державні, і федеральні об'єкти, які беруть участь у фінансовому управлінні і оподаткуванні, включаючи збір податків і штрафів. Вони включають митне бюро і Держмитком.

12

4814

Телекомунікаційні послуги

Провайдери телекомунікаційних послуг, таких, як місцеві та міжміські телефонні дзвінки і послуги факсу. Включені точки, які продають передплачені телефонні послуги, такі як телефонні картки, і точки, які виконують регулярне (наприклад, щомісячні) виставлення рахунків за телефонні дзвінки

13

4900

Комунальні платежі

Включає електрику, газ, воду / каналізацію та вивезення сміття.

14

7994

Галереї/ установи з відеоіграми

Торговці, які використовують монетні автомати для розваги, включаючи галереї відео гри, які зазвичай розташовуються в торгових центрах. Інші апарати, з якими можуть працювати торговці, включаючи музичні автомати, пінбол машини, слот машини, механічні ігри і кабіни миттєвого фото.

15

8999

Професійні послуги, ніде більше не класифіковані

Точки, що займаються традиційними «професіями», які пропонують вузькоспеціалізовані послуги, і часто вимагають від співробітників отримання додаткового або спеціальної освіти або навчання для надання послуг. Цей MCC слід використовувати тільки в тому випадку, якщо бізнес торгової точки не описується іншим, більш конкретним MCC. До прикладів таких точок відносяться іпотечні брокери, дослідницькі фірми, фахівці з фінансового планування, графічні дизайнери, запрошені доповідачі і викладачі, судові стенографісти, оцінювачі нерухомості, дослідницькі фірми та аукціонні будинки тощо.

*основною мовою таблиці є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Вебсайті

5.7. Банк на власний розсуд формує вищевказаний перелік винятків і може вносити в нього зміни, що не призведе до анулювання або списання Бонусів, що були нараховані раніше (за винятком ситуацій, коли такі Бонуси було нараховано внаслідок повного або часткового повернення товарів/послуг, обману, шахрайства, іншої умисної дії або технічного збою у функціонуванні інформаційних систем Організатора). У разі виникнення помилок (неправильно нараховані/списані Бонуси і т.д.) Організатор Програми має право вносити необхідні виправлення до балансу Учасника Програми.

5.8. При нарахуванні Бонусів відбувається округлення їх кількості з точністю до сотих у бік зменшення, а на балансі Учасника відображаються цілі числа, при цьому здійснюється сумування попередніх бонусів із наступними із врахуванням сотих часток.

5.9. Упродовж 30 дній від дати проведення Платіжною системою розрахунку з Банком здійснюється нарахування Бонусів на баланс Учасника Програми.

5.10. При нарахування Бонусів за закордонні Розрахункові операції застосовується округлений курс Платіжної системи, який діє на момент проведення Платіжною системою розрахунку з Банком.

5.11. Повне або часткове повернення на картковий рахунок Учасника коштів за здійсненими Розрахунковими операціями (наприклад, оплати Карткою за товари/роботи/послуги), призводить до списання з Облікового запису Учасника Бонусів, які були раніше нараховані за зазначені Розрахункові операції, в результаті чого баланс Бонусів в Обліковому записі Учасника зменшується. Тобто, у разі повернення Учасником придбаного раніше товару/робіт/послуг, нараховані за оплату цього товару/робіт/послуг Бонуси анулюються та підлягають списанню з Облікового запису Учасника.

5.12. Банк та/або Організатор залишають за собою право зупинити нарахування Бонусів, списати Бонуси з Облікового запису Учасника чи заборонити їх обмін на Винагороди у таких випадках: Учасник порушує Правила Програми; в Організатора та/або Банку наявні обґрунтовані підозри щодо шахрайства або іншої неправомірної поведінки, пов’язаної з участю в Програмі, тощо. У будь-якій із ситуацій, зазначених у  цьому пункті, Організатор та/або Банк визначають тривалість та умови заходів, що необхідні для захисту та ефективного функціонування Програми.

 

  1. Порядок обміну Бонусів

6.1. У кожного Учасника Програми є Обліковий запис для накопичення Бонусів. Умовою обміну Бонусів на Винагороди є згода Учасника на отримання Винагород, яку він надає, проставивши відповідну позначку на сторінці обміну.

6.2. При обміні Бонуси списуються у хронологічному порядку, починаючи з тих, що були нараховані найраніше і закінчуючи найбільш пізніми.

6.3. Банк та Організатор Програми самостійно визначають кількість Бонусів, які підлягають списанню з Облікового запису Учасника при обміні Бонусів на Винагороди. Учасник може обміняти на Винагороди тільки ту кількість Бонусів, яка наявна у нього на момент обміну.

6.4. Учасникові надається право обміняти Бонуси лише на ті Винагороди, які містяться в переліку Винагород, опублікованому на Вебсайті Програми.

6.5. Якщо повернення, списання, анулювання Бонусів, скасування Розрахункових операцій, чи інші обставини призвели до того, що Учасник обміняв на Винагороди більшу кількість Бонусів, ніж фактично доступна кількість, визначена за підсумками корегування кількості Бонусів, надмірно обміняні Бонуси вважаються авансовими за своєю природою і будуть списані з тих Бонусів, що будуть нараховані у майбутньому.

6.6. У момент обміну на Винагороди відповідна кількість Бонусів підлягає списанню з Облікового запису Учасника. Списані Бонуси не можуть бути повернуті на Обліковий запис Учасника у майбутньому, окрім як за умов, прямо передбачених цими Правилами. Для обміну на Винагороди використовується тільки ціла сума Бонусів без десятих.

6.7. Передача обраної Учасником Винагороди або права на її отримання здійснюється засобами електронного зв'язку (електронним листом або смс-повідомленням). Конкретний спосіб передачі залежить від формату Винагороди Партнера Програми.

6.8. Партнер Програми визначає умови та терміни передачі Винагороди Учаснику, з яким можна ознайомитись на сторінках замовлення Винагороди, що містяться на Вебсайті Програми.

6.9. Учасник не має права обміняти або повернути Винагороду, яка була отримана в обмін на Бонуси.

6.10. Якщо Учасник виявить будь-які недоліки щодо якості та/чи кількості Винагород або про випадок, коли Винагорода не відповідає замовленню, обраному Учасником, він зобов’язується негайно повідомити про це Організатора. Недоліком є невідповідність номіналу, торгової мережі чи терміну дії замовленої та отриманої Винагороди. Якщо Учасник упродовж 4 робочих годин після отримання Винагороди не повідомив про виявлені пошкодження, недоліки, невідповідності і прийняв Винагороду, то вважається, що Учасник отримав Винагороду належної якості, а Бонуси, які були використані з метою обміну на цю Винагороду, не підлягають поверненню Учаснику, а Учасник втрачає право заявити претензії щодо цієї Винагороди в майбутньому.

6.11. З моменту отримання Винагороди Учасник самостійно забезпечує її належне зберігання та захист від втрати, крадіжки чи несанкціонованого копіювання. У випадку втрати загублені Винагороди відновленню не підлягають, а Організатор не приймає жодних претензій з цього приводу.

6.12. Бонуси не мають жодної грошової вартості, не є засобом оплати, валютою чи цінним папером.

6.13. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження та за жодних обставин не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей. Бонуси не є товаром і не можуть бути придбані Учасником чи третіми особами за власні кошти. Бонуси не є грошима і жодним чином до них не прирівнюються.

6.14. Організатор на власний розсуд формує Перелік Винагород та вносить до нього, у разі необхідності, зміни. Організатор не зобов’язаний інформувати Учасників про такі зміни. Актуальною вважається та версія Переліку Винагород, яка доступна на Вебсайті Програми у момент обміну Бонусів на Винагороди.

 

  1. Партнери Програми

7.1. З метою реалізації Програми та обміну Бонусів на Винагороди Організатор Програми на підставі окремих домовленостей самостійно залучає Партнерів Програми.

7.2. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії або бездіяльність Партнера Програми та третіх сторін, а також за будь-які збитки або шкоду, що виникли в результаті будь-якої взаємодії між Учасником і Партнером Програми. Партнери Програми є самостійно відповідальними щодо використання Винагород, які належним чином передані Учаснику в обмін на Бонуси. Організатор не надає жодних гарантій щодо Партнерів Програми та їх пропозицій. Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнерами Програми в результаті використання Винагороди. Організатор не приймає і не перевіряє комплектність, кількість і якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером Програми Учаснику в результаті використання Винагороди. Учасник самостійно без залучення Організатора взаємодіє з Партнерами Програми з усіх питань, що пов’язані з використанням Винагородами.

7.3. Партнери Програми самостійно забезпечують якість товарів, робіт, послуг, які ними надаються. Учасник перевіряє комплектність, кількість і якість товарів, робіт, послуг, які йому надаються Партнером Програми. У випадку виявлення невідповідності Учасник повинен негайно повідомити про це Партнера Програми.

 

  1. Запити, скарги, запит інформації

8.1. У випадку необхідності отримати інформацію щодо Програми Учасник може звертатися за номерами +380739000002, +380989000002, +380509000002  з 09:00 до 18:00 (без вихідних) або на електронну адресу vip@pb.ua. 

8.2. Звернення Учасника до Організатора має відбуватись відповідно до п.8.1. із детальним описом обставин скарги. Для забезпечення оперативної обробки скарги Учасник повинен визначити контактну особу та надати Організатору Програми у порядку, передбаченому у пункті вище, з описом скарги та зазначенням контактної особи та її номер телефону.

8.3. У відповідь на звернення, представник Організатора зв’яжеться з Учасником Програми упродовж 3 (трьох) робочих днів.

8.4. Організатор Програми розглядатиме звернення та скарги упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення від Учасника. У виняткових випадках Організатор залишає за собою право встановлювати інший термін розгляду скарг, про що повідомлятиме Учасника додатково.

 

  1. Прикінцеві положення

9.1. Правила Програми складені відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі виникнення суперечок щодо виконання умов Програми лояльності першим засобом вирішення є переговори причетних сторін. Якщо переговори виявляться неуспішними, суперечки можуть вирішуватися у судовому порядку згідно з діючим законодавством України.

9.2. Юрисдикція. Ці Правила та інші умови участі у Програмі регулюються відповідно до законодавства України. Усі спори, пов'язані з Участю у Програмі Винагород, підсудні виключно судам міста Львова.

9.3. Конфіденційність. Організатор збирає та обробляє персональні дані Учасника відповідно до чинного законодавства щодо захисту персональних даних, а також згідно з Політикою конфіденційності Програми лояльності, розміщеною за адресою: https://visa.pb.ua/ .

9.4. Банківська таємниця. Учасник уповноважує Банк для передачі Організатору, а також усім суб’єктам, які залучені до надання послуг за Програмою Лояльності, зокрема Партнерам Програми своїх даних, що підлягають охороні за режимом банківської таємниці, як це передбачено ст. 60 Закону України No. 2121-III «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, в межах, визначених необхідністю участі у Програмі лояльності, а також уповноважує Організатора та усіх суб’єктів, які залучені до надання послуг за Програмою лояльності, зокрема Партнерів, здійснювати обробку зазначених даних в межах, визначених необхідністю реалізації Програми лояльності.

9.5. Відповідальність. Погоджуючись з цими Правилами в межах чинного законодавства Учасник погоджується з тим, що Організатор не несе відповідальності за шкоду, спричинену Учаснику у процесі чи внаслідок його участі у Програмі лояльності, крім випадків, коли така шкода була завдана Організатором внаслідок його навмисних дій чи злочинної недбалості. Погоджуючись з цими Правилами в межах чинного законодавства Учасник погоджується також з тим, що Організатор не гарантує відсутності недоліків чи недостачі товарів/послуг, які є Винагородами в рамках Програми лояльності. Гарантії щодо певного товару/послуг належать до сфери відповідальності їх виробників, постачальників. Організатор Програми не є відповідальним за дії або бездіяльність Партнерів, виробників/постачальників товарів / послуг та третіх сторін.

9.6. Для уникнення сумнівів, компанія Visa Inc. та будь-які афілійовані з нею особи не беруть участі в організації Програми, а також у процесах, що пов'язані з нарахуванням Бонусів та обміном Бонусів на Винагороди, та не несуть відповідальності за дотримання Організатором, Партнерами, виробниками/постачальниками товарів / послуг законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників Програми.